Generel information

Produkter

ShowCases

Kontakt

Forside

 

Forretningsbetingelser

Du bedes læse og forstå nedenstående forretningsbetingelser ved køb af vores produkter. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at henvende dig til vores support afdeling.

Betingelser for handel

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder alle tilbud, salg og leverancer af produkter og serviceydelser, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem kunde og MJMdesign.dk.

Betalingsbetingelser

Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud udarbejdet individuelt mellem kunden og MJMdesign.dk. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv moms, med mindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, samt trykfejl eller ændringer i brochurer online tilbud og øvrigt salgsmateriale.

For enhver opkrævning gælder det, at betaling er 10 dage netto. Dersom betalingsfristen overskrides, tillægges et rykkergebyr på kr. 100 pr. påmindelse. Efter anden påmindelse vil sagen blive sendt til inkasso og evt. abonnement på opdatering vil blive sat i bero og først sat i drift igen, når indbetaling er modtaget.

MJMdesign.dk forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købssummen, inklusiv leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger, er betalt fuldt ud.

Domæner

Ved registrering af domæne må kunden ikke krænke tredjemands rettigheder. Efter underskrift på den særlige blanket for domæneregistrering, binder kunden sig juridisk som ejer af domænet.


Produktion af hjemmesider

MJMdesign.dk tilstræber altid i produktionen af hjemmesider, at fremvisningen heraf sker med størst mulig hastighed. Hjemmesiden er inden aflevering til kunden kontrolleret for fejl, mangler og fejlreferencer.


Copyright & Credit

Ved produktion af hjemmesider fralægger MJMdesign.dk sig ansvaret for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst, billeder med videre.

Tekst, grafik og billeder fremstillet af MJMdesign.dk er underlagt lov om ophavsret og kan som udgangspunkt alene benyttes til brug på Internettet. Eventuel brug af materialet til andre medier skal aftales med MJMdesign.dk.

Enhver hjemmeside produceret af MJMdesign.dk indeholder en credit med teksten: WEBPRODUKTION AF MJMdesign.dk. Denne credit har et link til vores hjemmeside (www.MJMdesign.dk).

MJMdesign.dk forbeholder sig ret til at henvise til kunden fra vores hjemmeside og andre salgsmaterialer.

Ansvarsfraskrivelse

Enhver ordre hos MJMdesign.dk modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af MJMdesign.dk´s udstyr, vores leverandørers produktionsapparat, eller ved enhver anden,  begivenhed, som hindrer eller begrænser MJMdesign.dk´s muligheder for at levere. MJMdesign.dk er derved ikke erstatningsansvarlig for tab ved eventuelle fejl, mangler eller server nedbrud.

MJMdesign.dk har i tilfælde af force majeure valget imellem at ophæve handlen eller en del af denne eller at levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. MJMdesign.dk er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

MJMdesign.dk påtager sig intet ansvar over for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden eller lødigheden af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internet. MJMdesign.dk kan således ikke drages til ansvar for tab - hverken direkte eller indirekte - immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internet.

Tvister

Eventuelle tvister og uoverensstemmelser afgøres ved almindelig dansk domstol.


Ændringer i handelsvilkår

Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på www.mjmdesign.dk uden forudgående varsel.

 

Adresse oplysninger:

MJMdesign.dk
Paludan-Müllersvej 81,3th
8210 Århus V
Support(a)mjmdesign.dk
Tlf.: (+45) 21 66 34 99
CVR.: 28-16-58-62
 
Forretningsbetingelser


 

Køb VGA kabel online
Copyright, Alle Rettigheder forbeholdes MJMdesign.dk |